Selecteer een pagina

Portfolio

 

 

 

 

 

Voordat ik mijn eigen bedrijf heb opgezet voor advies en coaching aan ondernemers in de zorg heb ik in de volgende sectoren in de gezondheidszorg ervaring opgedaan:

Sinds 1990 werk ik in de gezondheidszorg en heb ervaring opgedaan met:

–          Begeleiding aan kinderen met gedragsproblemen

–          Ouderenzorg

–          Psychiatrisch ziekenhuis en GGZ

–          Begeleiding aan mensen  met een verstandelijke beperking

In de periode van  2002 tot 2010 heb ik gewerkt als teamleider op woonlocaties voor mensen met een verstandelijke beperking waar ik integraal verantwoordelijke was. In deze periode ben ik onder andere bezig geweest met het opzetten van nieuwe woonlocaties, ontwikkelen van de kwaliteit van de zorg, opzetten coaching methodieken en ontwikkeltrajecten voor medewerkers en met teams, versterken van cliënt participatie en samenwerkingsverbanden aangaan met andere disciplines in de zorg.

Sinds april 2012 geef ik advies en coaching aan ondernemers binnen de gezondheidszorg.

Op het gebied van ondernemers in de zorg draag ik bij aan deskundigheidsbevordering op meerder facetten in de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld planmatig werken, opzet en uitvoering van  korte en lange termijn strategie, alle activiteiten op cliëntniveau et cetera.

Ik ben bekend met bedrijfsprocessen vastgesteld vanuit een lange termijn strategie( meerjarenplan). Hoe deze om te zetten naar een werkbaar en inzichtelijk plan voor de korte termijn en deze in te bedden in een zorgonderneming of organisatie.

Een recent voorbeeld is een startende zorgboerderij die tot mijn opdrachtgever behoort waarbij mijn ondersteuning zich richt bewustwording, structuur, kwaliteit van de zorg op zowel de fysieke locatie als wel de mensen die de zorg begeleiden.

Het uiteindelijke doel is een solide basis te creëren  wat  voldoet aan de eisen van de overkoepelende organisatie waarbij zij zijn aangesloten.  Het behalen van een landelijke kwaliteitskeurmerk hoort hier  ook bij.

Ik fungeer als klankbord en zorg voor reflectie en bewustwording.

Eén van mij opdrachtgevers is stichting Landzijde ( centraal loket voor landbouw zorg & welzijn ) waar ik zorgboerderijen adviseer en coach in kwaliteitsontwikkeling, certificering,  en het zo optimaal mogelijk laten aansluiten van activiteiten passend bij de cliënt.