Selecteer een pagina

Advies op maat
Koksadvies & Uitvoering  geeft advies en coaching  aan ondernemers binnen de gezondheidszorg. Wij helpen u uw visie te ontwikkelen  op de manier die bij u past. Fungeren als klankbord en zorgen voor reflectie, bewustwording en deskundigheidsbevordering.

Werkwijze
Na een uitgebreid kennismakingsgesprek brengen we uw bedrijf, toekomstplannen en wensen in kaart. We brengen alle benutbare kansen en risico’s  in beeld . Vervolgens maken we een plan van aanpak met concrete doelen, advies op maat toegespitst op uw bedrijf, situatie en wensen.
Omdat het gesprek op uw bedrijf plaatsvindt, zien we meteen welke mogelijkheden uw zorgonderneming (nog meer) biedt.

Voorbeelden
Afhankelijk van uw wensen, kan het advies uit de volgende onderdelen bestaan:
♦ Inventarisatie van de huidige situatie, het opstellen van een korte en lange termijn strategie en concrete voorstellen hoe de doelen bereikt kunnen worden.
♦ Persoonlijke coaching van de zorgondernemer op locatie. Ontwikkeltrajecten op maat gesneden en met oog voor u en uw onderneming. Dit kan bijvoorbeeld op maandelijkse of wekelijkse basis, net wat u wilt.
♦ Advies op het gebied van kwaliteitsverbetering, met als doel een gezond bedrijf neerzetten van waaruit verdere groei mogelijk is.
♦ Het ontwikkelen van bedrijfsactiviteiten die extra inkomsten genereren, zodat uw cliëntengroep kan groeien en u op termijn – indien gewenst – een vaste medewerker kunt aanstellen.
♦ Het ontwikkelen van nieuwe activiteiten of faciliteiten om u bedrijf zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor u cliënten en organisaties.
♦ Advies over bereiken van doelgroepen en verbinden van organisaties aan u zorgonderneming.
♦ Advies bij het opzetten van nieuwe bedrijfsonderdelen, zoals een logeer/crisisopvang, winkel of theehuis.
♦ Advies bij het ontwikkelen van nieuwe cliëntenactiviteiten, zoals bouw- en timmerwerkzaamheden of dierenverzorging.
♦ Advies bij het ontwikkelen van nieuwe cliëntenruimtes, zoals een kantine, sanitaire voorzieningen of timmerwerkplaats.
♦ En waar u verder behoefte aan heeft. Wij helpen u graag! U kunt ons altijd bellen op 06-10876803 of mailen: info@koksadviesenuitvoering.nl.